• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ben uitstekend ingevoerd in het sociaal domein en wil daar meer mensen mee door het woud van regelgeving naar de uitgang leiden die ze zelf niet meer kunnen zien, bijvoorbeeld door een verstandelijke…

Persoonlijk

Ben uitstekend ingevoerd in het sociaal domein en wil daar meer mensen mee door het woud van regelgeving naar de uitgang leiden die ze zelf niet meer kunnen zien, bijvoorbeeld door een verstandelijke of anderszins aanwezige beperking

• Juridisch adviesbureau: http://www.jos-fliers.nl
• Project: http://www.moonsorganics.nl
• Graphic Changemaking: http://blog.modelminds.nl ​

Lees meer

DISC test

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert
Studdy

Rapport
Professionele DISC Persoonlijkheidstest

Studdy
Naam Datum
Jos Fliers 09-04-2019

Inhoudsopgave | 2

Studdy

Overzicht

 • Inleiding 3
 • Disc Web Gedragstijlen 4
 • Toelichting web 5
 • Disc Tabel eigenschappen 6
 • Toelichting tabel 7

Inleiding | 3

Studdy

Waar staat DISC voor?

DISC maakt het mogelijk om menselijke gedragspatronen in kaart te brengen. In objectieve en niet oordelende termen wordt beschreven aan welke gedragsstijl jij de voorkeur geeft.

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores. Je stelt eerst vast welke kleuren bovengemiddeld zijn en welke ondergemiddeld (hoog en laag).

Dominant De “D” staat voor Dominantie. Het gaat hier om de manier waarop jij omgaat met problemen en uitdagingen.
Invloed De “I” staat voor Invloed. De manier waarop je invloed op anderen uitoefent.
Stabiliteit De “S” staat voor Stabiliteit. De manier waarop je reageert op veranderingen en tempowisselingen.
Conformiteit De “C’ staat voor Conformiteit. De manier waarop je reageert op regels en procedures die gemaakt zijn door anderen.

DISC Web gedragsstijlen | 4

Studdy

Jouw diagram

Op 09-04-2019 heeft Jos Fliers de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaand diagram gegenereerd. Dit diagram geeft een professioneel beeld van de persoonlijkheidskenmerken van Jos Fliers. Het webdiagram is verdeeld in 4 quadranten. Aan de hand van de vulling van de quadranten kun je aflezen welke gedragsstijlen meer of minder bij je passen.

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert

DISC Web Gedragstijlen
van Jos Fliers gegenereerd op 09-04-2019

Toelichting web | 5

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat betekent dit?

Stel op basis van jouw score in bovenstaand DISC webdiagram jouw gedragstijl vast. Dat doe je door de kleurvulling van de quadranten uit het gegenereerde diagram te vergelijken met onderstaande toelichting.

Jouw rode score

 • Je lost nieuwe problemen op een weloverwogen en georganiseerde manier op.
 • Je denkt over nieuwe problemen goed na voordat je handelt.

Jouw gele score

 • Je maakt makkelijk contact met nieuwe mensen of sluit je eenvoudig aan bij een groep mensen.
 • Je bent spraakzaam, interactief en open naar mensen ook al ken je die niet.

Jouw groene score

 • Je geeft de voorkeur aan een gecontroleerde en vertrouwelijke omgeving.
 • In een functie of bij een bedrijf houd jij langer stand dan sommige andere stijlen.

Jouw blauwe score

 • Je wijkt vaak af van de regels en afgesproken procedures.
 • Je richt je op het resultaat en je ontwikkelt je eigen manieren om deze te volgen en beheren.

DISC Tabel eigenschappen | 6

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat past er bij jou?

Op 09-04-2019 heeft Jos Fliers de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaande tabel gegenereerd. In deze tabel vindt je de eigenschappen die op basis van jouw test het meest bij je passen.

Dit zijn je primaire DISC-eigenschappen:

Behoedzaam
Overredend
Kalm
Autonoom
 • Ambitieus
 • Wilskrachtig
 • Competitief
 • Gedecideerd
 • Ondernemend
 • Behoedzaam
 • Cooperatief
 • Aarzelend
 • Meegaand
 • Vreedzaam
 • Charismatisch
 • Overredend
 • Zelfverzekerd
 • Optimistisch
 • Snel van vertrouwen
 • Bedachtzaam
 • Feitelijk
 • Berekenend
 • Logisch
 • Nuchter
 • Reactief
 • Geneigd te hechten
 • Consistent
 • Kalm
 • Stabiel
 • Veranderlijk
 • Actief
 • Rusteloos
 • Deadline bewust
 • Flexibel
 • Behoedzaam
 • Systematisch
 • Ruimdenkend
 • Objectief
 • Diplomatiek
 • Standvastig
 • Onafhankelijk
 • Onverzettelijk
 • Autonoom
 • Onbuigzaam

DISC Tabel Persoonlijke eigenschappen
van Jos Fliers gegenereerd op 09-04-2019

Toelichting tabel | 7

Studdy
Je DISC Web diagram
Je DISC kern eigenschappen
Behoedzaam
Overredend
Kalm
Autonoom

Wat betekent dit?

Onderstaand vind je een uitgebreide toelichting op de tabelscore die je hebt gegenereerd op de DISC Persoonlijkheidstest. De tabel geeft aan de hand van de ingekleurde vlakken duidelijk aan welke eigenschappen het best bij je passen.

Behoedzaam Je bent een persoon die geen onverantwoorde beslissingen neemt. Je bent behoedzaam t.a.v. je omgeving en denkt vooraf goed na hoe je samen met anderen problemen kunt oplossen. Je past je makkelijk aan aan je collega's en je werkomgeving. Belangrijk, want zo bevorder je de zo belangrijke samenwerking.
Overredend Je altijd positieve kijk op zaken maakt je iemand die mensen voor zich weet te winnen. Je bent het liefst samen met andere mensen, je bent door je enthousiasme met veel dingen tegelijk bezig maar kan daardoor chaotisch overkomen.
Kalm T.o.v. je collega's ben je een prettige collega; altijd vol begrip. Je houdt van een evenwichtige en harmonieuze omgeving. Je houdt van een goede sfeer in je bedrijf of op je afdeling. In een rustige stabiele omgeving kom je het best tot je recht. Laat de wereld om je heen maar een beetje voorspelbaar zijn.
Autonoom Anderen kunnen denken dat jouw werk een grote chaos is. Afspraken, regels, procedures en systemen zijn er vooral voor anderen. Bij jou belemmeren ze je autonomie. Je laat je maar moeilijk leiden. Je werkt het liefst alleen. Je richt je vooral op de grote lijnen en werkt je zaakjes het liefst snel af.
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Ervaring

Juridisch adviesbureau Jos Fliers (parttime) (2012 tot nu).
Advies en mediation op het gebied van sociale zekerheidsrecht, met name PGB en WMO. Mijn doelgroep zijn mensen met een verstandelijke beperkingen of hun vertegenwoordigers.

Bedrijfsleider Ekoplaza, 2010-2014
Na de verkoop van mijn bedrijf aan de Ekoplaza-keten heb ik vier jaar parttime als bedrijfsleider gewerkt bij drie verschillende vestigingen.

Directeur-eigenaar Ekodrôme Utrecht (1995-2010)
In 1995 ben ik natuurvoedingswinkel Ekodrôme begonnen in de Twijnstraat te Utrecht om mijn ervaring, knowhow en ideeën in een eigen vorm gaan gieten.
In 2006 ben ik met de winkel verhuisd naar een groter pand en is Ekodrôme een Commanditaire Vennootschap aangegaan met Ekoplaza. Het plan was om na vijf jaar de zaak over te dragen en zelf nog eenmaal een switch te maken in mijn werkende bestaan. De omzet verdubbelde in drie jaar tijd en toen begin 2010 het 360 m2 grote pand aan de overkant van de straat vrij kwam heb ik dat overgenomen. Aangezien ik intussen in de masterfase van mijn studie rechten zat was dit tevens het geschikte moment om de overdracht van de winkel uit te voeren.

Verschillende functies bij natuurvoedingswinkels (1982-1995)
Na het beëindigen van mijn studie Culturele Antropologie ben ik in Utrecht en Amsterdam in verschillende natuurvoedingswinkels gaan werken.

Nevenactiviteiten

Vrijwillig sociaal raadslid bij buurtteam ondiep, advies en informatie
Vrijwilliger Bij U-Centraal Utrecht (2012 tot nu)
Ik ben actief als vrijwilliger op het gebied van buurtbemiddeling en schuldhulpverlening.
Bestuurslid Sodetu (2010-2012)
Deze stichting gaf de Straatkrant uit. Ik behartigde personeelszaken en de juridische zaken tijdens de verzelfstandiging van de krant.
Netwerkactiviteiten voor Moon's Organics (2010-nu)
Moon's Organics is een veganistisch cateringbedrijfje, opgezet als thuiseducatie project voor mijn dochter Anemoon, die een verstandelijke beperking heeft.
Voorzitter Stichting “Het zijn net mensen” (2010-nu)
De stichting heeft als doelstelling het scheppen van zinvolle werkplekken voor mensen met een beperking, Moon's Organics is een van de activiteiten.
Medewerker Stichting “Klokkenluiders verstandelijk gehandicapten” (2012-nu).
Activiteiten o.a. mede opzetten website, meedenken en adviseren bij inkomende meldingen.

Werkervaring

Ervaring

Juridisch adviesbureau Jos Fliers (parttime) (2012 tot nu).
Advies en mediation op het gebied van sociale zekerheidsrecht, met name PGB en WMO. Mijn doelgroep zijn mensen met een verstandelijke beperkingen of hun vertegenwoordigers.

Bedrijfsleider Ekoplaza, 2010-2014
Na de verkoop van mijn bedrijf aan de Ekoplaza-keten heb ik vier jaar parttime als bedrijfsleider gewerkt bij drie verschillende vestigingen.

Directeur-eigenaar Ekodrôme Utrecht (1995-2010)
In 1995 ben ik natuurvoedingswinkel Ekodrôme begonnen in de Twijnstraat te Utrecht om mijn ervaring, knowhow en ideeën in een eigen vorm gaan gieten.
In 2006 ben ik met de winkel verhuisd naar een groter pand en is Ekodrôme een Commanditaire Vennootschap aangegaan met Ekoplaza. Het plan was om na vijf jaar de zaak over te dragen en zelf nog eenmaal een switch te maken in mijn werkende bestaan. De omzet verdubbelde in drie jaar tijd en toen begin 2010 het 360 m2 grote pand aan de overkant van de straat vrij kwam heb ik dat overgenomen. Aangezien ik intussen in de masterfase van mijn studie rechten zat was dit tevens het geschikte moment om de overdracht van de winkel uit te voeren.

Verschillende functies bij natuurvoedingswinkels (1982-1995)
Na het beëindigen van mijn studie Culturele Antropologie ben ik in Utrecht en Amsterdam in verschillende natuurvoedingswinkels gaan werken.

Nevenactiviteiten

Vrijwillig sociaal raadslid bij buurtteam ondiep, advies en informatie
Vrijwilliger Bij U-Centraal Utrecht (2012 tot nu)
Ik ben actief als vrijwilliger op het gebied van buurtbemiddeling en schuldhulpverlening.
Bestuurslid Sodetu (2010-2012)
Deze stichting gaf de Straatkrant uit. Ik behartigde personeelszaken en de juridische zaken tijdens de verzelfstandiging van de krant.
Netwerkactiviteiten voor Moon's Organics (2010-nu)
Moon's Organics is een veganistisch cateringbedrijfje, opgezet als thuiseducatie project voor mijn dochter Anemoon, die een verstandelijke beperking heeft.
Voorzitter Stichting “Het zijn net mensen” (2010-nu)
De stichting heeft als doelstelling het scheppen van zinvolle werkplekken voor mensen met een beperking, Moon's Organics is een van de activiteiten.
Medewerker Stichting “Klokkenluiders verstandelijk gehandicapten” (2012-nu).
Activiteiten o.a. mede opzetten website, meedenken en adviseren bij inkomende meldingen.

Lees meer

Opleiding

Opleiding

Mastersopleiding Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht, 2008 -2012, afgestudeerd.
Bachelorsopleiding Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht, 2001-2007, diploma behaald.
• Volledige Vestigingsvergunning,1995, diploma behaald.
• Commerciële Economie en Marketing aan de Hogeschool Utrecht, 1993-1995, propaedeuse zonder eindwerkstuk, gestopt om eigen zaak te beginnen.
• Studie Culturele Antropologie aan de Universiteit van Leiden, 1977-1981, afgesloten met propaedeuse, kandidaats afgerond zonder de scriptie in te leveren.
• VWO 1970-1977, diploma behaald

Cursussen

• Cursus schuldhulpverlening bij U-Centraal, februari 2015.
• Theorie examen MFN mediators (voorheen NMI) april 2014, geslaagd.
• Cursus Graphic Changemaking gevolgd bij Model Minds, oktober 2013.
• Basistraining buurtbemiddeling oktober 2012, afgerond met certificaat.
• Opleiding Mediation NCOI 2012-2013, diploma behaald.
• Tweedaagse Workshop “Inclusion”; de integratie van mensen met een beperking en hun plaats in de samenleving, John O’Brien en David Pitonyak, maart en juni
• Slijtersvakdiploma, 1991, diploma behaald.

Opleiding

Opleiding

Mastersopleiding Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht, 2008 -2012, afgestudeerd.
Bachelorsopleiding Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht, 2001-2007, diploma behaald.
• Volledige Vestigingsvergunning,1995, diploma behaald.
• Commerciële Economie en Marketing aan de Hogeschool Utrecht, 1993-1995, propaedeuse zonder eindwerkstuk, gestopt om eigen zaak te beginnen.
• Studie Culturele Antropologie aan de Universiteit van Leiden, 1977-1981, afgesloten met propaedeuse, kandidaats afgerond zonder de scriptie in te leveren.
• VWO 1970-1977, diploma behaald

Cursussen

• Cursus schuldhulpverlening bij U-Centraal, februari 2015.
• Theorie examen MFN mediators (voorheen NMI) april 2014, geslaagd.
• Cursus Graphic Changemaking gevolgd bij Model Minds, oktober 2013.
• Basistraining buurtbemiddeling oktober 2012, afgerond met certificaat.
• Opleiding Mediation NCOI 2012-2013, diploma behaald.
• Tweedaagse Workshop “Inclusion”; de integratie van mensen met een beperking en hun plaats in de samenleving, John O’Brien en David Pitonyak, maart en juni
• Slijtersvakdiploma, 1991, diploma behaald.

Lees meer

Vaardigheden

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Duits (Goed), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Duits (Matig), Frans (Matig)

Hobby's & interesses

Ligfietsen, zowel het fietsen van langere afstanden zelf als het knutselen aan en opknappen van (lig-)fietsen

Bikram Yoga, drie maal per week anderhalf uur intensief werken in een studio van veertig graden

Koken en alles wat met eten en drinken te maken heeft

Lezen van hoge tot lage literatuur en alles daar tussenin

Hobby's & interesses

Ligfietsen, zowel het fietsen van langere afstanden zelf als het knutselen aan en opknappen van (lig-)fietsen

Bikram Yoga, drie maal per week anderhalf uur intensief werken in een studio van veertig graden

Koken en alles wat met eten en drinken te maken heeft

Lezen van hoge tot lage literatuur en alles daar tussenin

Lees meer

Eigenschappen

- Sociaal vaardig en empathisch
- Ondernemend
- Maatschappelijk bewogen
- Improvisatietalent, niet gauw van mijn stuk te brengen en goed in het vinden van oplossingen in onverwachte omstandigheden
- Makkelijk en snel nieuwe kennis en vaardigheden lerend

Eigenschappen

- Sociaal vaardig en empathisch
- Ondernemend
- Maatschappelijk bewogen
- Improvisatietalent, niet gauw van mijn stuk te brengen en goed in het vinden van oplossingen in onverwachte omstandigheden
- Makkelijk en snel nieuwe kennis en vaardigheden lerend

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Algemeen medewerker
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jos Fliers te bekijken

Mijn documenten