• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Probeer niet om aan de hand van mijn werkervaring te bepalen wat mijn beroep is of wie ik ben. Daar heb ik te veel uiteenlopende dingen voor gedaan. Mijn vak is om kennis uit verschillende vakgebieden…

Persoonlijk

Probeer niet om aan de hand van mijn werkervaring te bepalen wat mijn beroep is of wie ik ben. Daar heb ik te veel uiteenlopende dingen voor gedaan. Mijn vak is om kennis uit verschillende vakgebieden zo te combineren dat informatiestromen beter verlopen.

Lees meer

DISC test

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert
Studdy

Rapport
Professionele DISC Persoonlijkheidstest

Studdy
Naam Datum
Jeroen van Rossum 19-04-2019

Inhoudsopgave | 2

Studdy

Overzicht

 • Inleiding 3
 • Disc Web Gedragstijlen 4
 • Toelichting web 5
 • Disc Tabel eigenschappen 6
 • Toelichting tabel 7

Inleiding | 3

Studdy

Waar staat DISC voor?

DISC maakt het mogelijk om menselijke gedragspatronen in kaart te brengen. In objectieve en niet oordelende termen wordt beschreven aan welke gedragsstijl jij de voorkeur geeft.

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores. Je stelt eerst vast welke kleuren bovengemiddeld zijn en welke ondergemiddeld (hoog en laag).

Dominant De “D” staat voor Dominantie. Het gaat hier om de manier waarop jij omgaat met problemen en uitdagingen.
Invloed De “I” staat voor Invloed. De manier waarop je invloed op anderen uitoefent.
Stabiliteit De “S” staat voor Stabiliteit. De manier waarop je reageert op veranderingen en tempowisselingen.
Conformiteit De “C’ staat voor Conformiteit. De manier waarop je reageert op regels en procedures die gemaakt zijn door anderen.

DISC Web gedragsstijlen | 4

Studdy

Jouw diagram

Op 19-04-2019 heeft Jeroen van Rossum de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaand diagram gegenereerd. Dit diagram geeft een professioneel beeld van de persoonlijkheidskenmerken van Jeroen van Rossum. Het webdiagram is verdeeld in 4 quadranten. Aan de hand van de vulling van de quadranten kun je aflezen welke gedragsstijlen meer of minder bij je passen.

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert

DISC Web Gedragstijlen
van Jeroen van Rossum gegenereerd op 19-04-2019

Toelichting web | 5

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat betekent dit?

Stel op basis van jouw score in bovenstaand DISC webdiagram jouw gedragstijl vast. Dat doe je door de kleurvulling van de quadranten uit het gegenereerde diagram te vergelijken met onderstaande toelichting.

Jouw rode score

 • Je lost nieuwe problemen op een weloverwogen en georganiseerde manier op.
 • Je denkt over nieuwe problemen goed na voordat je handelt.

Jouw gele score

 • Je maakt makkelijk contact met nieuwe mensen of sluit je eenvoudig aan bij een groep mensen.
 • Je bent spraakzaam, interactief en open naar mensen ook al ken je die niet.

Jouw groene score

 • Je geeft de voorkeur aan een gecontroleerde en vertrouwelijke omgeving.
 • In een functie of bij een bedrijf houd jij langer stand dan sommige andere stijlen.

Jouw blauwe score

 • Je wijkt vaak af van de regels en afgesproken procedures.
 • Je richt je op het resultaat en je ontwikkelt je eigen manieren om deze te volgen en beheren.

DISC Tabel eigenschappen | 6

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat past er bij jou?

Op 19-04-2019 heeft Jeroen van Rossum de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaande tabel gegenereerd. In deze tabel vindt je de eigenschappen die op basis van jouw test het meest bij je passen.

Dit zijn je primaire DISC-eigenschappen:

Meegaand
Snel van vertrouwen
Consistent
Autonoom
 • Ambitieus
 • Wilskrachtig
 • Competitief
 • Gedecideerd
 • Ondernemend
 • Behoedzaam
 • Cooperatief
 • Aarzelend
 • Meegaand
 • Vreedzaam
 • Charismatisch
 • Overredend
 • Zelfverzekerd
 • Optimistisch
 • Snel van vertrouwen
 • Bedachtzaam
 • Feitelijk
 • Berekenend
 • Logisch
 • Nuchter
 • Reactief
 • Geneigd te hechten
 • Consistent
 • Kalm
 • Stabiel
 • Veranderlijk
 • Actief
 • Rusteloos
 • Deadline bewust
 • Flexibel
 • Behoedzaam
 • Systematisch
 • Ruimdenkend
 • Objectief
 • Diplomatiek
 • Standvastig
 • Onafhankelijk
 • Onverzettelijk
 • Autonoom
 • Onbuigzaam

DISC Tabel Persoonlijke eigenschappen
van Jeroen van Rossum gegenereerd op 19-04-2019

Toelichting tabel | 7

Studdy
Je DISC Web diagram
Je DISC kern eigenschappen
Meegaand
Snel van vertrouwen
Consistent
Autonoom

Wat betekent dit?

Onderstaand vind je een uitgebreide toelichting op de tabelscore die je hebt gegenereerd op de DISC Persoonlijkheidstest. De tabel geeft aan de hand van de ingekleurde vlakken duidelijk aan welke eigenschappen het best bij je passen.

Meegaand Je bent het type dat anderen graag adviezen geeft. Zelf hak je moeilijk knopen door. Je aarzelt vaak omdat de dingen altijd meerdere opties hebben en kanten kennen. Je weegt die af voor de beste keus. Je treedt niet graag op de voorgrond en schikt je liever naar anderen of je omgeving.
Snel van vertrouwen Je bent goed van vertrouwen en goed in het oplossen van problemen. Je bent altijd opgewekt, sociaal en goed van vertrouwen. Je bent populair in de groep omdat je altijd sociaal overkomt op anderen. Je hebt immers altijd tijd voor iedereen. Soms belemmert dit wel de voortgang van je werk.
Consistent Je bent rustig en kalm en gaat goed overdacht te werk. Wil men te snel schakelen en gaat dat ten koste van de kwaliteit dan trek jij je terug. Je voelt je het prettigst in een stabiele en voorspelbare werkomgeving.
Autonoom Anderen kunnen denken dat jouw werk een grote chaos is. Afspraken, regels, procedures en systemen zijn er vooral voor anderen. Bij jou belemmeren ze je autonomie. Je laat je maar moeilijk leiden. Je werkt het liefst alleen. Je richt je vooral op de grote lijnen en werkt je zaakjes het liefst snel af.
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

* Bombabikes / Bikemen. Administrateur.
• Werkum Uitzendbureau, DGA en administrateur; lidmaatschap ABU (2007-2010)
• Novisource, Hoofd financiële administratie (2006-2007)
o Ontwerp en implementatie structuur kostenplaatsen, consolidatie entiteiten en rapportage.
• Etappe Uitzendbureau, Administrateur (2005-2006)
• Fransen Automatisering, DGA en Consultant Finance systeembeheerbedrijf (2001-2003)
• Rutgers Nisso Groep, Consultant projectadministratie (2000-2002)
• Origin Nederland, Utrecht, Consultant inkoopcontrole (1999)
• Origin Nederland, Utrecht, Consultant omzetbelasting (1998)
o Werkzaamheden: data van holding en 36 werkmaatschappijen analyseren, verschillen verklaren tussen feitelijk afgedragen en theoretisch af te dragen BTW, maatregelen aanbevelen om verschillen te voorkomen, samenvattende controlesheet bouwen waarmee medewerkers op niveau MBO toekomstige verschillen kunnen voorkomen.
• Multin Design & Development, Zoetermeer, Interim Hoofd Financiële Administratie (1998)
• Belastingdienst / CFD, Consultant Exact voor regio Noord-Holland (1997)
o Werkzaamheden: inwerken medewerkers op zeven locaties in gebruik Exact, analyse organisatorische aspecten volledigheid en controle, aanbevelingen formuleren voor koppeling systemen (Exact en BSB/FBS) en aanpassing lay-out centrale organisatie (wie draagt projectverantwoordelijkheid automatisering).
• Rabobank, RIAS, Utrecht, Consultant administratie en Exact (1996-1997)
o Werkzaamheden: conversie versies Exact, inclusief eliminatie maatwerk, inzichtelijk maken boekhouding in Exact inclusief projectadministratie, bouwen rapportages uit Exact met Crystal Reports, consolidatie ten behoeve van (aandeelhouder) Rabobank, opstellen jaarrekening inclusief begeleiding accountantscontrole, bewerkstelligen logische segmentatie netwerk onder Banyan Vines om minder last te hebben van storingen door op dezelfde locatie actieve grote dataconsumer.
• FGH Bank, Utrecht, Projectmedewerker analyse hypotheekportefeuilles (1996)
• Verbond van Verzekeraars, Stafmedewerker Finance (1990-1992)
o Zelfstandige functie, taken zelf invullen, diplomatie en (zowel cijfermatig als) zakelijk inzicht vereist. Drie taakgebieden: inzichtelijk maken financiële administratie, logistiek en automatisering.
o Werkzaamheden: inrichten en beheren netwerk met verdeeld over twee afdelingen 20 gebruikers, organisatie cursussen WordPerfect, ontwikkelen primitieve email binnen rechtenstructuur Novell, bouw sjablonen WordPerfect voor certificaten uit in E-Relatie geregistreerde sprinklerinstallaties, verlaging kosten drukwerk (50K) door gebruik lage tarief BTW, verlaging kosten hulpdiensten door met gefactureerde BTW als argument eisen te stellen aan rapportages en onderliggende administratie (bate 600K).
• Digital Equipment International, Intercompany Accountant (1988-1990)
o Interface tussen fabrieken en Europese verkoopmaatschappijen, Multi currency boekhouding, voertaal Engels.
o Werkzaamheden: consolideren intercompany grootboekrekeningen met Business Units, rapporteren Europese productie en omzet voor US tax department (om aan te tonen dat gerealiseerde winsten niet belast moeten worden in USA) nadat was gebleken dat ik toegang had tot breed scala aan cijfermateriaal.
• BdB Bank, Informatieanalist crediteuren administratie (1988)
• Stadsverwarmingbedrijf PEGUS, Projectmedewerker verbruikersadministratie (1987-1988)
o Werkzaamheden: stroomlijnen gegevensuitwisseling tussen afdelingen, beschrijven synchronisatie boekingen van boekhouding en subadministratie, analyseren en oplossen verschillen in debiteurenadministratie, beschrijven van onder COBOL te schrijven rapportages (mede voor accountant), analyse afzetverliezen (ongemeten stroomwarmte).
• ICG / Topdata, Administrateur Softwarehuis (1986-1987)
• ACP (Algemeen Christelijke Politievakbond), Interim Boekhouder (1986)
• NAM (Nederlandse Accountants Maatschap), Assistent-accountant (1981-1984)
• Lutkie & Smit Papier, Assistent afdeling boekhouding (1980-1981)


Overige opdrachten, als boekhoudkundig adviseur
• Nieuwsbank (persbureau)
• Noordakkoord (muziekschool)
• VAWO (vakbond)
• Ear & Eye Music Shops (detailhandelsketen)
• Christiaan Trading (groothandel en detailhandel)

Werkervaring

* Bombabikes / Bikemen. Administrateur.
• Werkum Uitzendbureau, DGA en administrateur; lidmaatschap ABU (2007-2010)
• Novisource, Hoofd financiële administratie (2006-2007)
o Ontwerp en implementatie structuur kostenplaatsen, consolidatie entiteiten en rapportage.
• Etappe Uitzendbureau, Administrateur (2005-2006)
• Fransen Automatisering, DGA en Consultant Finance systeembeheerbedrijf (2001-2003)
• Rutgers Nisso Groep, Consultant projectadministratie (2000-2002)
• Origin Nederland, Utrecht, Consultant inkoopcontrole (1999)
• Origin Nederland, Utrecht, Consultant omzetbelasting (1998)
o Werkzaamheden: data van holding en 36 werkmaatschappijen analyseren, verschillen verklaren tussen feitelijk afgedragen en theoretisch af te dragen BTW, maatregelen aanbevelen om verschillen te voorkomen, samenvattende controlesheet bouwen waarmee medewerkers op niveau MBO toekomstige verschillen kunnen voorkomen.
• Multin Design & Development, Zoetermeer, Interim Hoofd Financiële Administratie (1998)
• Belastingdienst / CFD, Consultant Exact voor regio Noord-Holland (1997)
o Werkzaamheden: inwerken medewerkers op zeven locaties in gebruik Exact, analyse organisatorische aspecten volledigheid en controle, aanbevelingen formuleren voor koppeling systemen (Exact en BSB/FBS) en aanpassing lay-out centrale organisatie (wie draagt projectverantwoordelijkheid automatisering).
• Rabobank, RIAS, Utrecht, Consultant administratie en Exact (1996-1997)
o Werkzaamheden: conversie versies Exact, inclusief eliminatie maatwerk, inzichtelijk maken boekhouding in Exact inclusief projectadministratie, bouwen rapportages uit Exact met Crystal Reports, consolidatie ten behoeve van (aandeelhouder) Rabobank, opstellen jaarrekening inclusief begeleiding accountantscontrole, bewerkstelligen logische segmentatie netwerk onder Banyan Vines om minder last te hebben van storingen door op dezelfde locatie actieve grote dataconsumer.
• FGH Bank, Utrecht, Projectmedewerker analyse hypotheekportefeuilles (1996)
• Verbond van Verzekeraars, Stafmedewerker Finance (1990-1992)
o Zelfstandige functie, taken zelf invullen, diplomatie en (zowel cijfermatig als) zakelijk inzicht vereist. Drie taakgebieden: inzichtelijk maken financiële administratie, logistiek en automatisering.
o Werkzaamheden: inrichten en beheren netwerk met verdeeld over twee afdelingen 20 gebruikers, organisatie cursussen WordPerfect, ontwikkelen primitieve email binnen rechtenstructuur Novell, bouw sjablonen WordPerfect voor certificaten uit in E-Relatie geregistreerde sprinklerinstallaties, verlaging kosten drukwerk (50K) door gebruik lage tarief BTW, verlaging kosten hulpdiensten door met gefactureerde BTW als argument eisen te stellen aan rapportages en onderliggende administratie (bate 600K).
• Digital Equipment International, Intercompany Accountant (1988-1990)
o Interface tussen fabrieken en Europese verkoopmaatschappijen, Multi currency boekhouding, voertaal Engels.
o Werkzaamheden: consolideren intercompany grootboekrekeningen met Business Units, rapporteren Europese productie en omzet voor US tax department (om aan te tonen dat gerealiseerde winsten niet belast moeten worden in USA) nadat was gebleken dat ik toegang had tot breed scala aan cijfermateriaal.
• BdB Bank, Informatieanalist crediteuren administratie (1988)
• Stadsverwarmingbedrijf PEGUS, Projectmedewerker verbruikersadministratie (1987-1988)
o Werkzaamheden: stroomlijnen gegevensuitwisseling tussen afdelingen, beschrijven synchronisatie boekingen van boekhouding en subadministratie, analyseren en oplossen verschillen in debiteurenadministratie, beschrijven van onder COBOL te schrijven rapportages (mede voor accountant), analyse afzetverliezen (ongemeten stroomwarmte).
• ICG / Topdata, Administrateur Softwarehuis (1986-1987)
• ACP (Algemeen Christelijke Politievakbond), Interim Boekhouder (1986)
• NAM (Nederlandse Accountants Maatschap), Assistent-accountant (1981-1984)
• Lutkie & Smit Papier, Assistent afdeling boekhouding (1980-1981)


Overige opdrachten, als boekhoudkundig adviseur
• Nieuwsbank (persbureau)
• Noordakkoord (muziekschool)
• VAWO (vakbond)
• Ear & Eye Music Shops (detailhandelsketen)
• Christiaan Trading (groothandel en detailhandel)

Lees meer

Software kennis

 • Exact
 • MS Excel
 • Adobe Indesign
 • Html
 • MS Word

Software kennis


 • Exact
 • MS Excel
 • Adobe Indesign
 • Html
 • MS Word
 • Wordpress
 • Twitter
 • Office 365
 • AccountView
 • Facebook
 • Linkedin
 • Afas
 • Joomla
 • Java
Lees meer

Opleiding

Opleiding
• AMBI, Basisdiploma, specialisatie systeembouw (inrichting organisaties), NOVI (1993)
• HBO Lerarenopleiding Economie, Propedeusejaar, VLVU (1987)
• Praktijkdiploma boekhouden (1981)
• HAVO, RSG Lochem (1979)

Overige diploma´s
• MBA (Moderne Bedrijfsadministratie), Associatie Praktijkexamens (1991)
• SPD 2 modules BE, BC, Statistiek (1992)
• SPD 1 (1995)

Opleiding

Opleiding
• AMBI, Basisdiploma, specialisatie systeembouw (inrichting organisaties), NOVI (1993)
• HBO Lerarenopleiding Economie, Propedeusejaar, VLVU (1987)
• Praktijkdiploma boekhouden (1981)
• HAVO, RSG Lochem (1979)

Overige diploma´s
• MBA (Moderne Bedrijfsadministratie), Associatie Praktijkexamens (1991)
• SPD 2 modules BE, BC, Statistiek (1992)
• SPD 1 (1995)

Lees meer

Kerncompetenties

 • Informatie-analyse
 • Initiatief nemen
 • Energie
 • Probleemanalyse
 • Motiveren

Kerncompetenties


 • Informatie-analyse
 • Initiatief nemen
 • Energie
 • Probleemanalyse
 • Motiveren
 • Integriteit
 • Creativiteit
 • Vasthoudendheid
 • Verandervermogen
 • Zelfinzicht
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Snel schakelen
 • Stressbestendigheid
 • Toekomstvisie
 • Toewijding
 • Onafhankelijkheid
 • Klantgerichtheid
 • Luisteren
 • Delegeren
 • Mondelinge vaardigheid
 • Betrokkenheid
 • Besluitvaardigheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Anticiperen
 • Ambitie
 • Omgang met details
 • Durf
 • Discipline
 • Omgevingsbewustzijn
 • Zelfvertrouwen
 • Timemanagement
 • Samenbindend leiderschap
 • Prioritering
 • Plannen en organiseren
 • Organisatiegericht aansturen
 • Oordeelsvorming
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Frans (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Frans (Goed)

Hobby's & interesses

• Stijldansen
• Fietsvakantie (tentje achterop)

Hobby's & interesses

• Stijldansen
• Fietsvakantie (tentje achterop)

Eigenschappen

Bruggenbouwer tussen verschillende vakgebieden: boekhouden, belastingen en automatisering.

Eigenschappen

Bruggenbouwer tussen verschillende vakgebieden: boekhouden, belastingen en automatisering.

Mijn actuele situatie

 • Huidige werkgever: Bikemen
 • Functie: Administrateur
 • Sector: Handel (detail)
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Administrateur, Boekhouder, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Handel (detail), Uitzendbureaus, Zakelijke Dienstverlening
 • Dienstverband: Interim, Freelance, ZZP
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jeroen van Rossum te bekijken