• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik zie mezelf als gedreven professional met doorzettingsvermogen en discipline. Ik werk planmatig, pragmatisch en kan complexe zaken terug brengen tot de kern. Als leidinggevende weet ik mensen te…

Persoonlijk

Ik zie mezelf als gedreven professional met doorzettingsvermogen en discipline. Ik werk planmatig, pragmatisch en kan complexe zaken terug brengen tot de kern. Als leidinggevende weet ik mensen te motiveren. Ik word omschreven als: integer, proactief, veelzijdig en bezit uitstekende relationele eigenschappen.

Lees meer

DISC test

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert
Studdy

Rapport
Basis DISC Persoonlijkheidstest

Studdy
Naam Datum
Ronald van Eck 29-03-2019

Inhoudsopgave | 2

Studdy

Overzicht

 • Inleiding 3
 • Disc Web Gedragstijlen 4
 • Toelichting web 5

Inleiding | 3

Studdy

Waar staat DISC voor?

DISC maakt het mogelijk om menselijke gedragspatronen in kaart te brengen. In objectieve en niet oordelende termen wordt beschreven aan welke gedragsstijl jij de voorkeur geeft.

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores. Je stelt eerst vast welke kleuren bovengemiddeld zijn en welke ondergemiddeld (hoog en laag).

Dominant De “D” staat voor Dominantie. Het gaat hier om de manier waarop jij omgaat met problemen en uitdagingen.
Invloed De “I” staat voor Invloed. De manier waarop je invloed op anderen uitoefent.
Stabiliteit De “S” staat voor Stabiliteit. De manier waarop je reageert op veranderingen en tempowisselingen.
Conformiteit De “C’ staat voor Conformiteit. De manier waarop je reageert op regels en procedures die gemaakt zijn door anderen.

DISC Web gedragsstijlen | 4

Studdy

Jouw diagram

Op 29-03-2019 heeft Ronald van Eck de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaand diagram gegenereerd. Dit diagram geeft een professioneel beeld van de persoonlijkheidskenmerken van Ronald van Eck. Het webdiagram is verdeeld in 4 quadranten. Aan de hand van de vulling van de quadranten kun je aflezen welke gedragsstijlen meer of minder bij je passen.

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert

DISC Web Gedragstijlen
van Ronald van Eck gegenereerd op 29-03-2019

Toelichting web | 5

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat betekent dit?

Stel op basis van jouw score in bovenstaand DISC webdiagram jouw gedragstijl vast. Dat doe je door de kleurvulling van de quadranten uit het gegenereerde diagram te vergelijken met onderstaande toelichting.

Jouw rode score

 • Je lost nieuwe problemen erg snel en assertief op.
 • Je bent actief en wilt vooral snel doelen bereiken.
 • Je bent direct maar luistert minder goed naar anderen.

Jouw gele score

 • Nieuwe mensen ontmoet je het liefst niet te onverwachts. Je benadert ze rustig en gereserveerd.
 • Je hebt je emoties onder controle en gaat stap voor stap nieuwe relaties aan.

Jouw groene score

 • Je geeft de voorkeur aan een gecontroleerde en vertrouwelijke omgeving.
 • In een functie of bij een bedrijf houd jij langer stand dan sommige andere stijlen.

Jouw blauwe score

 • Je wijkt vaak af van de regels en afgesproken procedures.
 • Je richt je op het resultaat en je ontwikkelt je eigen manieren om deze te volgen en beheren.
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Mijn specialisme

Als jurist, met een technische achtergrond, beschik ik over een brede internationale ervaring en expertise met juridische vraagstukken op het gebied van: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, (internationale) contracten, intellectueel eigendom, privacy recht (GDPR) en IT-recht. Ik zie mijzelf dan ook als een generalist pur sang met specialistische kennis op het gebied van (internationale) contracten, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Daarnaast beschik ik over zeer ruime management ervaring.

Mijn specialisme

Als jurist, met een technische achtergrond, beschik ik over een brede internationale ervaring en expertise met juridische vraagstukken op het gebied van: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, (internationale) contracten, intellectueel eigendom, privacy recht (GDPR) en IT-recht. Ik zie mijzelf dan ook als een generalist pur sang met specialistische kennis op het gebied van (internationale) contracten, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Daarnaast beschik ik over zeer ruime management ervaring.

Lees meer

Werkervaring

Werkervaring Luris, Leiden
(2018 -heden) Legal Counsel a.i.
Contracten: onderhandelen, opstellen en beoordelen allerhande (internationale) commerciële contracten. Zoals, maar niet beperkt tot, samenwerkingsovereenkomst, researchovereenkomsten, en IE-overeenkomsten en licentieovereenkomst.

Werkervaring WCS Groep B.V., Leiden (februari 2015 - oktober 2016)
Organisatie
De WCS Group behoort in Nederland en België tot de grootste in haar branche op het gebied van copywriting, vertaling, technical writing en websiteontwikkeling (omzet 25 € miljoen/jaar).
Bedrijfsjurist
Ondersteuning van de Raad van Bestuur. Verantwoordelijk voor de correcte juridische gang van zaken binnen de organisatie. Adviseren over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van:
• Arbeidsrecht;
• Verbintenissenrecht;
• Ondernemingsrecht;
• Mededingingsrecht.
Onderhandelen, opstellen en beoordelen allerhande (internationale) commerciële contracten en algemene voorwaarden.
Verzorgen van juridische trainingen aan WCS medewerkers.

Van Eck Advies (juni 2014 – januari 2015)
Zelfstandig juridisch adviseur
Interim opdracht met betrekking tot misbruik CE-markering in relatie tot EU directives.

Werkervaring Bakkersland B.V., Hedel (april 2011 – juni 2014)
Organisatie
Grootste industriële Nederlandse bakkerij (omzet 450 € miljoen/jaar) met als klant de grootste supermarktketens exporteert broodproducten naar 20 landen waar onder Engeland, America, Scandinavië en Australië.

Manager Juridische Zaken
Adviseren over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van:
• Arbeidsrecht;
• Verbintenissenrecht;
• Ondernemingsrecht;
• Vennootschapsrecht
• Mededingingsrecht;
• Aanbestedingsrecht.
Onderhandelen, opstellen en beoordelen allerhande (internationale) commerciële contracten en algemene voorwaarden. M&A: overname juridische entiteiten. Ik bezit goede kennis van het Engelse recht. Behandelen (internationale) disputen en schadeclaims.
Coördineren van juridische procedures en aansturen van externe specialisten.
Manager compliance aangelegenheden

Van Eck Advies (januari 2010 – maart 2011)
Zelfstandig juridisch adviseur
Diverse interim opdrachten waaronder (internationale)contracten, arbeidsovereenkomsten, leveringsvoorwaarden, organisatiestructuur, verzekeringen, mogelijke claims (risico inventarisatie) en geschil rond medical devices.

Werkervaring stichting Raad voor Accreditatie (januari 1994 – november 2009)
Organisatie
Dienstverlener die onderdeel is van een mondiale koepel van accreditatieorganisaties die kwaliteit en technische competentie beoordeelt van test- of kalibratie-laboratoria, certificatie- of inspectie-instellingen. (omzet 20 € miljoen/jaar)Deze beoordeelde instellingen geven op hun beurt conformiteitsverklaringen af dat een product of dienst voldoet aan de daar toe te stellen (ook wettelijke) eisen. Dergelijke verklaringen worden op elk werkgebied afgegeven zoals scheepsbouw, bouw, energie, voeding, milieu, gezondheid, transport en zo verder.
Jurist - Hoofd Algemene en Juridische Zaken
Jurist: verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden van de organisatie. Ik heb daarbij ervaring opgedaan met vennootschapsrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, bestuursrecht, intellectuele eigendom en IT-recht.
Lid van het Management Team: mede verantwoordelijk voor beleid, strategie en financiën.
Ik heb naast mijn rol als bedrijfsjurist leiding gegeven aan de afdelingen office management, communicatie en debiteurenbeheer (5 FTE).
Secretaris: Raad van Toezicht, Bestuur, Commissie Accreditaties en de Gebruikersraad.
Overheid: aanspreekpunt voor de ministeries die die een werkrelatie hadden met de Raad voor Accreditatie. VROM (Bouw, milieu (asbest)), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ARBO), VWS (volksgezondheid), BIZA (Basisregistratie personen), College bescherming Persoonsgegevens (certificatieschema), Economische Zaken (EU-aspecten), Landbouw (integraal ketenbeheer).
Internationaal: lid van de mondiale werkgroepen health care en public relations & legal affairs alsmede van de Europese werkgroep medical devices.
Projectleider (januari 1994 – juni 1995): begeleiden van het accreditatieproces

Werkervaring Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam, (juni 1978 – januari 1994)
Kernanalist klinische chemie en hematologie
Breed inzetbaar op alle analytische afdelingen. Diverse researchprojecten uitgevoerd.
Beleidsmedewerker Kwaliteit-, Arbo- en Milieuzorg,
Opzet kwaliteitsmanagementsysteem, introductie documentbeheersysteem.
Stageproject “Mogelijkheden voor Milieuzorg in het Sint Franciscus Gasthuis”,
Ontwikkeling samensmelting milieuzorg en afvalpreventie.

Werkervaring

Werkervaring Luris, Leiden
(2018 -heden) Legal Counsel a.i.
Contracten: onderhandelen, opstellen en beoordelen allerhande (internationale) commerciële contracten. Zoals, maar niet beperkt tot, samenwerkingsovereenkomst, researchovereenkomsten, en IE-overeenkomsten en licentieovereenkomst.

Werkervaring WCS Groep B.V., Leiden (februari 2015 - oktober 2016)
Organisatie
De WCS Group behoort in Nederland en België tot de grootste in haar branche op het gebied van copywriting, vertaling, technical writing en websiteontwikkeling (omzet 25 € miljoen/jaar).
Bedrijfsjurist
Ondersteuning van de Raad van Bestuur. Verantwoordelijk voor de correcte juridische gang van zaken binnen de organisatie. Adviseren over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van:
• Arbeidsrecht;
• Verbintenissenrecht;
• Ondernemingsrecht;
• Mededingingsrecht.
Onderhandelen, opstellen en beoordelen allerhande (internationale) commerciële contracten en algemene voorwaarden.
Verzorgen van juridische trainingen aan WCS medewerkers.

Van Eck Advies (juni 2014 – januari 2015)
Zelfstandig juridisch adviseur
Interim opdracht met betrekking tot misbruik CE-markering in relatie tot EU directives.

Werkervaring Bakkersland B.V., Hedel (april 2011 – juni 2014)
Organisatie
Grootste industriële Nederlandse bakkerij (omzet 450 € miljoen/jaar) met als klant de grootste supermarktketens exporteert broodproducten naar 20 landen waar onder Engeland, America, Scandinavië en Australië.

Manager Juridische Zaken
Adviseren over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van:
• Arbeidsrecht;
• Verbintenissenrecht;
• Ondernemingsrecht;
• Vennootschapsrecht
• Mededingingsrecht;
• Aanbestedingsrecht.
Onderhandelen, opstellen en beoordelen allerhande (internationale) commerciële contracten en algemene voorwaarden. M&A: overname juridische entiteiten. Ik bezit goede kennis van het Engelse recht. Behandelen (internationale) disputen en schadeclaims.
Coördineren van juridische procedures en aansturen van externe specialisten.
Manager compliance aangelegenheden

Van Eck Advies (januari 2010 – maart 2011)
Zelfstandig juridisch adviseur
Diverse interim opdrachten waaronder (internationale)contracten, arbeidsovereenkomsten, leveringsvoorwaarden, organisatiestructuur, verzekeringen, mogelijke claims (risico inventarisatie) en geschil rond medical devices.

Werkervaring stichting Raad voor Accreditatie (januari 1994 – november 2009)
Organisatie
Dienstverlener die onderdeel is van een mondiale koepel van accreditatieorganisaties die kwaliteit en technische competentie beoordeelt van test- of kalibratie-laboratoria, certificatie- of inspectie-instellingen. (omzet 20 € miljoen/jaar)Deze beoordeelde instellingen geven op hun beurt conformiteitsverklaringen af dat een product of dienst voldoet aan de daar toe te stellen (ook wettelijke) eisen. Dergelijke verklaringen worden op elk werkgebied afgegeven zoals scheepsbouw, bouw, energie, voeding, milieu, gezondheid, transport en zo verder.
Jurist - Hoofd Algemene en Juridische Zaken
Jurist: verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden van de organisatie. Ik heb daarbij ervaring opgedaan met vennootschapsrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, bestuursrecht, intellectuele eigendom en IT-recht.
Lid van het Management Team: mede verantwoordelijk voor beleid, strategie en financiën.
Ik heb naast mijn rol als bedrijfsjurist leiding gegeven aan de afdelingen office management, communicatie en debiteurenbeheer (5 FTE).
Secretaris: Raad van Toezicht, Bestuur, Commissie Accreditaties en de Gebruikersraad.
Overheid: aanspreekpunt voor de ministeries die die een werkrelatie hadden met de Raad voor Accreditatie. VROM (Bouw, milieu (asbest)), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ARBO), VWS (volksgezondheid), BIZA (Basisregistratie personen), College bescherming Persoonsgegevens (certificatieschema), Economische Zaken (EU-aspecten), Landbouw (integraal ketenbeheer).
Internationaal: lid van de mondiale werkgroepen health care en public relations & legal affairs alsmede van de Europese werkgroep medical devices.
Projectleider (januari 1994 – juni 1995): begeleiden van het accreditatieproces

Werkervaring Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam, (juni 1978 – januari 1994)
Kernanalist klinische chemie en hematologie
Breed inzetbaar op alle analytische afdelingen. Diverse researchprojecten uitgevoerd.
Beleidsmedewerker Kwaliteit-, Arbo- en Milieuzorg,
Opzet kwaliteitsmanagementsysteem, introductie documentbeheersysteem.
Stageproject “Mogelijkheden voor Milieuzorg in het Sint Franciscus Gasthuis”,
Ontwikkeling samensmelting milieuzorg en afvalpreventie.

Lees meer

Software kennis

 • MS Word
 • Linkedin
 • MS Excel
 • MS Powerpoint
 • Facebook

Software kennis


 • MS Word
 • Linkedin
 • MS Excel
 • MS Powerpoint
 • Facebook
 • Twitter
 • Java
 • AccountView
 • Adobe Illustrator
Lees meer

Opleiding

1989 – 1993 Erasmus Universiteit Doctoraal examen rechtswetenschappen
1985 – 1989 Open Universiteit Propedeutisch examen
1975 – 1978 Van Leeuwenhoek Instituut HBO Klinische Chemie
1968 – 1975 Libanon SG VWO Beta

Opleiding

1989 – 1993 Erasmus Universiteit Doctoraal examen rechtswetenschappen
1985 – 1989 Open Universiteit Propedeutisch examen
1975 – 1978 Van Leeuwenhoek Instituut HBO Klinische Chemie
1968 – 1975 Libanon SG VWO Beta

Lees meer

Kerncompetenties

 • Zelfvertrouwen
 • Motiveren
 • Omgevingsbewustzijn
 • Onafhankelijkheid
 • Prioritering

Kerncompetenties


 • Zelfvertrouwen
 • Motiveren
 • Omgevingsbewustzijn
 • Onafhankelijkheid
 • Prioritering
 • Probleemanalyse
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Snel schakelen
 • Toekomstvisie
 • Toewijding
 • Vasthoudendheid
 • Verandervermogen
 • Zelfinzicht
 • Mondelinge vaardigheid
 • Besluitvaardigheid
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Ambitie
 • Anticiperen
 • Energie
 • Informatie-analyse
 • Discipline
 • Creativiteit
 • Luisteren
 • Delegeren
 • Stressbestendigheid
 • Timemanagement
 • Betrokkenheid
 • Samenwerken
 • Samenbindend leiderschap
 • Netwerkvaardigheid
 • Omgang met details
 • Initiatief nemen
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Oordeelsvorming
 • Organisatiegericht aansturen
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Durf
 • Aanpassingsvermogen
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

Skiën, Wandelen, Voetbal (passief), Cricket (passief)

Hobby's & interesses

Skiën, Wandelen, Voetbal (passief), Cricket (passief)

Eigenschappen

Ik zie mezelf als gedreven professional met doorzettingsvermogen en discipline. Ik werk planmatig, pragmatisch en kan complexe zaken terug brengen tot de kern. Ik word omschreven als een integere, hardwerkende, toegewijde en op velerlei terrein deskundige professional. Ik heb een goed gevoel voor verhoudingen en integriteit is voor mij een vanzelfsprekendheid. Tenslotte bezit ik uitstekende relationele eigenschappen en ben ik op alle niveaus een goede en prettige gesprekspartner.

Eigenschappen

Ik zie mezelf als gedreven professional met doorzettingsvermogen en discipline. Ik werk planmatig, pragmatisch en kan complexe zaken terug brengen tot de kern. Ik word omschreven als een integere, hardwerkende, toegewijde en op velerlei terrein deskundige professional. Ik heb een goed gevoel voor verhoudingen en integriteit is voor mij een vanzelfsprekendheid. Tenslotte bezit ik uitstekende relationele eigenschappen en ben ik op alle niveaus een goede en prettige gesprekspartner.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Sector: Industrie
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Sector: Algemeen
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Interim
 • Salaris: Nader overeen te komen
 • Aantal uren: 24-32 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Ronald van Eck te bekijken